GEPŠ

Ustni izpit iz slovenščine

12. Junij 2018 -- kristina

Zaradi velikega števila kandidatov, bo ustni izpit iz slovenskega jezika potekal v treh delih. V prilogi je razporeditev dijakov po terminih, zaradi varovanja osebnih podatkov so napisane samo začetne črke priimkov.