GEPŠ

Razpored dopolnilnih in popravnih izpitov v junijskem roku in izpitne komisije