GEPŠ

Ekskurzija v Prago

20. September 2018 -- kristina

V spomladanskem času, od 29. do 31. marca, bo šola organizirala tridevno ekskurzijo v Prago. Več o ekskurziji v programu. Prijavnice dobite v tajništvu ali pri razredniku.