GEPŠ

Anketa o odnosu Pirančanov do pitne vode

22. December 2013 -- sabina

Mladi raziskovalci Gimnazije Piran raziskujemo odnos prebivalstva do pitne vode, zato prosimo vse občane Pirana, da odgovorijo na pripeti vprašalnik. Obiskovalce spletne strani naprošamo, da spodbudijo tudi svoje domače, da rešijo naš vprašalnik (v raziskovalne namene potrebujemo čim več odgovorov).

Anketa je dostopna na:

https://docs.google.com/forms/d/1gva1z3HSVL0Dy_WG6JkzQiVPcuO0dpluAjLSwXf7o74/viewform

Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja«; prednostne usmeritve3.1. Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.