GEPŠ

Osnovne informacije o maturi

23. April 2013 -- oki

S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja ter usposobljenost za visokošolski študij.

Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja.

Za pripravo, organizacijo in izvedbo mature na državni ravni skrbijo maturitetni organi in Državni izpitni center, znotraj šole pa šolska maturitetna komisija in šolske izpitne komisije.   

Več informacij o poklicni maturi je v priloženih datotetah (spodaj)

GEPŠ

Bolniška 11, 6330 PIRAN

Telefon: (05) 671 32 41

Faks: (05) 671 32 42

E-mail:kristina.ugrin@guest.arnes.si

Predsednik ŠMK: Borut Butinar, prof.

Tajnik ŠMK: Kristina Ugrin Knap

 

Državni izpitni center - RIC

Kajuhova ulica 32 U, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 548 46 00
Fax: (01) 548 46 01

Spletna stran: http://www.ric.si
E-pošta: info@ric.si