GEPŠ

Koledar in splošne informacije

23. April 2013 -- oki

KOLEDAR POKLICNE MATURE

Koledar poklicne mature je objavljen na straneh Republiškega izpitnega centra

MATURITETNA PRAVILA

Področje poklicne mature urejajo naslednji dokumenti:

PRIJAVA NA MATURO

Poklicno maturo lahko opravlja kandidat, ki je uspešno zaključil četrti letnik.

Kandidat odda prijavo k poklicni maturi na šoli, na kateri je vpisan oziroma je na njej uspešno končal ustrezni program.
Prijavo na spomladanski izpitni rok je potrebno oddati najpozneje 60 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature, prijavo za jesenski izpitni rok najkasneje naslednji dan po objavi rezultatov poklicne mature spomladanskega izpitnega roka, prijavo za zimski izpitni rok pa najkasneje 60 dni pred začetkom opravljanja poklicne mature v zimskem izpitnem roku.

Datumi rokov za prijavo so objavljeni na straneh republiškega izpitnega centra 

ODJAVA OD MATURE

Kandidata ki ne izpolnjuje pogojev za opravljenje poklicne mature, se samodejno odjavi 4 dni pred pričetkom izpitnega roka

Kandidat lahko kadarkoli pisno prekliče prijavo k maturi.

OBRAZCI ZA PRIJAVO/ODJAVO

Obrazci za prijavo in odjavo k maturi so v prilogi (spodaj)