GEPŠ

Svet šole

Ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole, dva predstavnika dijakov in trije predstavniki sveta staršev. Predsednica sveta šole je Alenka Ceglar.

predstavniki zaposlenih:

o   Geraldina Gržinič, Irena Remec, Jana Slavec Maljevac, Robert Stegel in Kristina Ugrin Knap

·        predstavnici dijakov:

o   Urša Fojkar Antolič in Mojcej Vodopivec

·        predstavniki staršev:

o   Kristina Jakomin Uršič, David Rupnik in Sandra Koprivec

·        predstavnik lokalne skupnosti:

o   Marijan Tončić

·        predstavnika ustanovitelja:

o   David Fakin in Vinko Oblak.

Predsednica sveta zavoda je Irena Remec, namestnik predsednice pa David Rupnik.