GEPŠ

Program

Elektrotehnik

ELEKTROTEHNIK je 4-letni strokovni program, ki fante in dekleta popelje v svet sestavljanja, priključevanja, servisiranja, načrtovanja, programiranja elektronskih in avtomatskih naprav. Elektrotehnika prepleta delo za mizo, računalnikom, merilniki, električnimi in elektronskimi napravami ... v mehanični delavnici, tovarni televizorjev, razvoju programske opreme, stanovanju ... Spoznavanje elektrotehnike se začne s sestavljanjem in razumevanjem osnovnih vezav in vezij, nadaljuje preko osnovnih zakonitosti digitalne tehnike in mikroračunalnikov. Ob strokovnih znanjih dijaki pridobijo tudi veliko splošnega znanja. 

Po opravljeni poklicni maturi lahko dijako izbirajo med zaposlitvijo ali nadaljevanjem študija na različnih fakultetah. 

PREDMETNIK

ELEKTROTEHNIK

Skupno število

ur

1

2

3

4

PROGRAMSKE ENOTE 

letnik

letnik

letnik

letnik

Splošnoizobraževalni predmeti

 

 

 

 

 

Slovenščina

487

4

4 3 3

Matematika

383

3

3 3 2

Angleščina

417

3

3 3 3

Italijanščina

202

2

2 2 2

Umetnost

68

 

 2

 

 

Zgodovina

102

3

 

 

 

Geografija

68

 

 

 

Psihologija

68

 

 

 

2

Fizika

140

 

2

2

 

Kemija

70

2

 

 

 

Športna vzgoja

340

3

3

2

2

Splošnoizobraževalni predmeti skupaj

2345

678

573

576

588

Strokovni moduli

 

 

 

 

 

Informatika s tehniškim komuniciranjem

136

4

 

 

 

Uporaba IKT pri poslovanju

136

 

 

 

Upravljanje s programirljivimi napravami

170

 

5

 

 

Izdelava osnovnih vezij

204

6

 

 

 

Načrtovanje in priklopi električnih naprav

204

 

6

 

 

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

136

2

 

 

Uporaba regulacij

156

 

 

 

4,5

Uporaba mikroprocesorskih  naprav

156

 

 

4,5

 

Prenos in zapis informacij

156

 

 

4,5

 

Vzdrževanje računalniške opreme

156

 

 

 

4,5

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

156

 

 

 

4,5

Zajemanje in obdelava procesnih veličin

156

 

 

4,5

 

Pridobivanje in pretvarjanje električne energije

156

 

 

3

1,5

Ladijska elektrotehnika in avtomatika

35

 

 

 

1

Strokovni moduli skupaj

2178

519

551

566

542

od tega v obliki praktičnega pouka

650

175

165

102

204

Praktično usposabljanje pri delodajalcu

140

 

70

70

 

Interesne dejavnosti

352

96

96

96

64

 

 

Plovbni tehnik

PLOVBNI TEHNIK izobražuje bodoče pomorščake in je osnova za opravljanje službe častnika/častnice krova in kapitana/kapitanke ladje. Delo pomorščaka je iskano, polno izzivov, odgovorno, z odličnim zaslužkom in dolgimi dopusti. Zaposlitev je možna na raznovrstnih ladjah po vsem svetu - na tovorni kontejnerski ladji, potniški, tankerju, jahti, vlačilcu ali raziskovalni ladji ... Pokorski poklic je poseben poklic z velikimi izzivi, pa tudi odgovornostjo in ponosom. Je zanimiv in raznolik, saj nudi raziskovanje morij, oceanov, mest, ljudi, običajev ...

Izobraževanje poteka v specilaiziranih učilnicah, v laboratroiju, čolnarni, na različnih plovilih (na vesla, jadra, motor). Po končanem 3. letniku dijaki opravljajo prakso na prekooceanskih ladjah.  Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, po kateri imajo dijaki možnost nadaljnnega šolanja.

PREDMETNIK

PLOVBNI TEHNIK

Skupno število

ur

1

2

3

4

PROGRAMSKE ENOTE 

letnik

letnik

letnik

letnik

Splošnoizobraževalni predmeti

 

 

 

 

 

Slovenščina (SLO)

487

4

4

4

3

Matematika (MAT)

383

3

3

3

2,5

Angleščina (ANG)

417

3,5

3

3

3

Italijanščina (ITL)

272

2

2

2

2

Umetnost (UME)

68

 

2

 

 

Zgodovina (ZGO)

102

2

1

 

 

Geografija (GEO)

68

2

 

 

 

Psihologija (PSI)

68

 

 

 

2

Fizika (FIZ)

140

2

2

 

 

Kemija (KEM)

70

2

 

 

 

Športna vzgoja (ŠVZ)

340

3

3

2

2

Splošnoizobraževalni predmeti skupaj

2415

 

 

 

 

Strokovni moduli

 

 

 

 

 

Navigacija (NAG)

487

4

5

 

6

Elektronska Navigacija  (ENA)

134

 

 

4,5

 

Pomorstvo (POM)

487

3

5

4

3

Pomorska komunikacija (PKO)

68

 

 

2

 

Informatika v pomorstvu (INP)

68

2

 

 

 

Tehnika pomorske službe (TPS)

136

 

 

2

2

Ladijski stroji (LAS)

68

 

 

2

 

Poznavanje blaga (PLB)

68

 

2

 

 

Ladijsko zdravstvo (LZD)

68

 

 

2

 

Manevriranje in nadzor (MAN)

68

 

 

 

 2

Varstvo pri delu in reševanje na morju (VRM)

68

 

 

 

2

Meteorologija in oceanografija (MOC)

102

 

 

3

 

Tankerji za nafto (TNA)

34

 

 

 

 

Tankerji za pline in kemikalije (TPK)

34

 

 

 

 

Ladje za razsuti tovor (LRT)

34

 

 

 

 

Potniške ladje (LPO)

34

 

 

 

1

Strokovni moduli skupaj

1856

 

 

 

 

od tega v obliki praktičnega pouka

454

2

2

4

5

Praktično usposabljanje pri delodajalcu

304

 

2 t.

6 t.

 

Interesne dejavnosti

352