GEPŠ

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

06. Februar 2015 -- borut

Pozdravljeni!

Preko priloženega obrazca lahko starši zaprosite za subvencioniranje določenih stroškov (ekskurzije, tabor,...) iz sredstev šolskega sklada. Izpolnjeno vlogo s priloženimi dokazili pošljete na šolo ali jo pustite v tajništvu.