GEPŠ

Dejavnosti dijakov

29. Avgust 2013 -- oki
Datum dogodka: 
četrtek, 29. Avgust 2013

Dijakom naša šola nudi široko paleto šolskih in obšolskih dejavnosti, v katerih lahko dijaki pokažejo, razvijajo in izpopolnjujejo svoje nadarjenosti in znanja.