GEPŠ

2. redna seja sveta staršev 2014(15)

04. Oktober 2015 -- borut

GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN

Bolniška ulica 11, 6330 Piran

Številka: 013-2/2015/1

Piran, 29. 5. 2015

 

 

Zapisnik 2. redne seje sveta staršev GEPŠ Piran v šolskem letu 2014/2015,

ki je bila v petek, 22. maja 2015 ob 18. uri v prostorih dijaškega doma

in 1. dopisne seje sveta staršev GEPŠ v šolskem letu 2014/2015

 

 

 1. 2. redna seja sveta staršev, ki je bila sklicana za 22. maja 2015, ni bila sklepčna. Od 18-ih članov jih je bilo prisotnih le 8. Predsednica sveta staršev sem se odločila, da zaradi pomembnosti 4. člena dnevnega reda »Predlog skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2015/2016« preostale člane, ki se seje niso udeležili, poprosim, da se o tej točki opredelijo na dopisni seji.

 

Vsi člani, ki so se 2. redne seje udeležili, so se opredelili za predlagani sklep o nabavi učbenikov in drugih učnih gradiv. Preostalih 10 članov smo 26. maja prosili, da se do 28. maja v dopisni seji opredelijo do predlaganega sklepa.

 

2. redne seje se je 22. maja 2015 udeležilo 8 članov, in sicer: Tea Tomljenović, Renata Novak, Igor Mišigoj, Vera Kaliterna Kovačič, Michaela Lovič, Nevijo Korenika, Rikardo Groselj in Adrijana Kranjc Vasović.

 

Na dopisno sejo, ki je potekala med 26. in 28. majem 2015 se je odzvalo 5 članov, in sicer: David Rupnik, Mitja Požar, Dejan Ivković, Metka Matovina in Tamara Čefarin.

 

Skupaj je tako glasovalo 13 članov in vsi so se opredelili za predlagani sklep.

 

Soglasno je bil tako sprejet

 

SKLEP

 

Svet staršev se strinja s predlagano skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2015/2016, in sicer:

 

 • za 1. letnik IP Gimnazija                                                193,90 EUR (komplet z nemščino)

176,40 EUR (komplet s francoščino)

 • za 2. letnik IP Gimnazija                                                82,00 EUR
 • za 3. letnik IP Gimnazija                                                92,90 EUR
 • za 4. letnik IP Gimnazija                                                30,70 EUR
 • za 1. letnik IP Plovbni tehnik                                        100,50 EUR (začetni program ITJ)
 • za 1. letnik IP Plovbni tehnik                                        93,10 EUR (nadalj. program ITJ)
 • za 2. letnik IP Plovbni tehnik                                        22,10 EUR
 • za 3. letnik IP Plovbni tehnik                                        34,90 EUR (začetni program ITJ)
 • za 3. letnik IP Plovbni tehnik                                        31,10 EUR (nadalj. program ITJ)
 • za 4. letnik IP Plovbni tehnik                                        6,00 EUR
 • za 1. letnik IP Elektrotehnik                                         112,00 EUR (začetni program ITJ)
 • za 1. letnik IP Elektrotehnik                                         104,60 EUR (nadalj. program ITJ)
 • za 2. letnik IP Elektrotehnik                                         16,10 EUR
 • za 3. letnik IP Elektrotehnik                                         28,90 EUR (začetni program ITJ)
 • za 3. letnik IP Elektrotehnik                                         25,10 EUR (nadalj. program ITJ)

 

 

 1. Ostale točke predlaganega dnevnega reda zaradi nesklepčnosti niso bile obravnavane in se jih prenese na naslednjo sejo sveta staršev.

 

 

                                                                                                                                             Adrijana Kranjc Vasović,

                                                                                                                                             predsednica sveta staršev

 

 

Za starše: