GEPŠ

Roditeljski sestanki

02. November 2013 -- oki

V šolskem letu 2017/18 načrtujemo dva roditeljska sestanka v vsakem oddelku.

Predvideni so:

8. september (sobota) – za starše dijakov prvih letnikov
13. september (četrtek) – za starše 2., 3. in 4. letnikov EE-oddelkov
14. september (petek) – za starše 2., 3. in 4. letnikov PT-oddelkov
31. januar (četrtek) – za starše EE-oddelkov
1. februar (petek) – za starše PT-oddelkov

Vsebina roditeljskih sestankov bo objavljena v vabilu, ki ga boste starši prejeli en teden pred sestankom preko easistenta ali osebno po dijakih.