GEPŠ

Knjižnica

Knjižnica predstavlja informacijsko in učno središče šole ter je namenjena dijakom in ostalim delavcem na šoli. Dijake navaja na samostojno uporabo knjižnice in informacijskih virov ter sodeluje s profesorji pri uvajanju novih metod in oblik dela. V knjižnici je urejena tudi čitalnica, v kateri dijaki uporabljajo priročnike, se učijo, pišejo naloge, proste ure pa lahko namenijo sproščenemu branju, listanju revij in brskanju po spletu.

Glej še učbeniški sklad.