GEPŠ

Program EU Erasmus+

15. Oktober 2016 -- oki

ERASMUS+

  • Erasmus+ je novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020, ki je nastal z združitvijo dosedanjih evropskih programov mobilnosti (Program Vseživljenjsko učenje, Program Mladi v akciji, program Leonardo Da Vinci, Comenius program, idr).  
  • Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela.
  • Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.
  • Novost:  splošno prepoznavno ime ERASMUS+

MOBILNOST DIJAKOV ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE
Erasmus+ program dijakom in dijakinjam omogoča, da del svojih obveznosti (kot na primer obvezna praksa oz. praktično usposabljanje) opravijo v tujini.

Za obdobje 2016–2018 je GEPŠ Piran, enota Elektro in Pomorska šola, pridobila projekt, ki omogoča mobilnost dijakov in osebja v okviru programa Erasmus+.  V študijskem letu 2016/17 in 2017/18 bomo ponovno razpisali prosta mesta za mobilnost dijakov naše šole, in sicer za področje Pomorstva in Elektrotehnike. Mobilnost dijakov je namenjena izobraževanju in usposabljanju na delovnem mestu oziroma preizkusiti se v praksi.

V prvi vrsti želimo, da pridobljena znanja dijaki  šole nadgradijo s pridobivanjem dodatnih znanj in veščin skozi praktično delo v podjetjih. Zaradi specifike navtične (pomorske) gospodarske panoge in trenutnega gospodarskega (ekonomskega) stanja Slovenije, pri nas primanjkuje domačih uspešnih podjetij (to še posebej velja za navtično industrijo) v katerih bi se lahko dijaki preizkusili ter urili svoje veščine. Zato želimo s projektom omogočiti delovne prakse, po načelu »learning by doing«, ki bi dijakom omogočile dodatno izkušnjo v času 4-letnega izobraževanja. Načrtno smo izbrali Nemčijo, kajti ekonomski kazalci kažejo, da nemška podjetja iz navtične gospodarske panoge, kljub težkim razmeram v gospodarstvu v zadnjih letih, dobro poslujejo. Poleg dijakov želimo v izbrana podjetja poslati tudi del učiteljskega osebja, kajti menimo, da lahko s tako izmenjavo pridobijo novo izkušnjo, ki jo bodo uporabili tako pri sestavi inovativnega predmetnika in obšolskih dejavnosti  kot pri načinu podajanja učnih vsebin. 

Cilji projekta so: povečati zaposljivost dijakov, izboljšati učno uspešnost, izboljšati karierne možnosti in priložnosti, izboljšati jezikovne kompetence in zavedanje ter sprejemanje drugih kultur, sestavljanje inovativnega predmetnika in obšolskih dejavnosti s strani učiteljskega osebja, in prilagoditev učnih vsebin za potrebe trga.

KDO SO LAHKO UDELEŽENCI?
Mobilnost oziroma praksa na delovnem mestu (usposabljanje) traja 3-tedne skupaj s časom potovanja. Na prakso lahko dijak/dijakinja odide v podjetje za katero izpolnjuje vse pogoje (motivacija, zadostno znanje tujega jezika). Nabor podjetij je omejeno na Italijo in Nemčijo.

Tematski poudarek pri izmenjavi dijakov v Italiji in Nemčiji je na mednarodnem sodelovanju, medkulturnem in medgeneracijskem izobraževanju ter učenju tujega jezika. Teoretično tehnično znanje, ki ga imajo dijaki, želimo nadgraditi s praktičnim izkustvom in sicer v podjetjih, ki so kakorkoli povezana s pomorstvom, elektrotehniko in ladjedelništvom, kot so to podjetja v Nemčiji: Kuehn Elektrotehcnik GmbH,Kieback&Peter GmbH, Bildungsstätte der HWK Berlin, EGB Elektrogesellschaft für Baustrom GmbH, Segelschulschiff GREIF, Wismar University - WINGS - Wismar  International Graduation Services GmbH – Maritime Education and training Centre in Rostock-Warnemünde.

Z nekaterimi manjšimi podjetji v Italiji pa pogovori še potekajo in bo pravočasno znano katere izmenjavo bodo na voljo.

ZAKAJ ERASMUS +  IN ZAKAJ NEMČIJA?

      Usposabljanje na nivoju EU;

      specifika navtične (pomorske) gospodarske panoge in trenutnega gospodarskega (ekonomskega) stanja Slovenije;

      izziv za spoznavanje stanja v industriji v Nemčiji/Italiji

      št. podjetij (to še posebej velja za navtično industrijo) v katerih bi se lahko dijaki preizkusili ter urili svoje veščine;

      povečati zaposljivost dijakov;

      izboljšati učno uspešnost;

      izboljšati karierne možnosti in priložnosti;

      izboljšati jezikovne kompetence in zavedanje ter sprejemanje drugih kultur.

JEZIK

Delovni jezik bo angleščina, italjanščina in nemščina (predvsem kakšni strokovni izrazi, napisi).

UČNI NAČRT USPOSBLJANJA NA DELOVNEM MESTU

Učni načrt bo predstavljen takoj, ko ga potrdijo podjetja oziroma ko nam ga potrjenega dostavijo tuji partnerji (predvidoma 1mesec pred odhodom).

POT

Pot je načeloma 100% krita s strani EU sredstev in poteka le s pomočjo javnih prevozov (bus, letalo, vlak).

BIVANJE

Predvideno je bivanje v apartmajskih stanovanjih oziroma več sobnem apartmaju za 5 oseb, kjer boste nastanjeni vsi posamezniki znotraj enega termina (tako boste izkusili kako je biti »cimer«). Stanovanje bo opremljeno s kuhinjo in toaletnimi prostori.

Evropska zdravstvena kartica in dodatno zavarovanje

Italija in Nemčija sta v Evropski Uniji, tako da smo prikrajšani za večjo birokracijo, ko nanese na zdravstvene storitve. Osnovno zavarovanje v času bivanja v tujini je evropska kartica. Za primer poti bo urejeno dodatno zavarovanje, kot je npr. Coris. Zavarovanje uredi šola.

Europass ECVET

Europass ECVET je evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (v ang. European Credit System for Vocational Education and Training, ECVET). Uvedba kreditnega sistema ocenjevanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju je tema, o kateri se že nekaj časa veliko govori na evropski ravni, na slovenski pa se šele pričenja uvajati. Namreč ECVET naj bi v principu deloval podobno kot ECTS na univerzitetnem področju: omogočal naj bi priznavanje usposobljenosti, pridobljene v tujini, s pomočjo strukturiranega opisa doseženih učnih rezultatov ter z dodelitvijo kreditnih točk tem učnim rezultatom. Zelo pomembno pa je dejstvo, da takšno certificiranje daje prednost kadru pri kasnejšemu zaposlovanju. To je sicer praksa v Nemčiji, EU pa se trudi takšno prakso razširit tudi v preostale države članice. Prav tako je takšno certificiranje na ravni EU univerzalno, kar bi v praksi pomenilo, da vsakršno bivanje daljše od dveh tednov zaradi poklicnega izobraževanja in usposabljanja v tujini, prinaša priznanje v tujini pridobljene sposobnosti, ki so izenačene z nacionalnimi.

POROČANJE - PRIZNAVANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA IN PREOSTALE OBVEZNOSTI
Ob koncu obdobja v tujini morajo vsi študentje, ki so opravili dejavnost mobilnosti, predložiti:

  • končno poročilo o praksi (osnova za priznavanje obvezne prakse),
  • potrdilo o praksi (Training Certificate oziroma ECVET),
  • izpolnjen vprašalnik, da se zagotovi povratne informacije glede obdobja Erasmus+

PRIJAVA
Dijaki se lahko prijavijo na izmenjavo, s prijavnico, ki bo na voljo pri Timothy-u Šuc-u (pomorstvo; timothy.suc@guest.arnes.si) in pri Katji Pobega (elektrotehnika -
katja.pobega@guest.arnes.si), kontaktna oseba za vsebinska vprašanja je Denise Vodopivec (denise.vodopivec@gmail.com) in Tine Nagy (tine.nagy@gmail.com).

DOKUMENTI IN POVEZAVE:

·         Nacionalna agencija CMEPIUS – Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: http://www.erasmusplus.si/