GEPŠ

Poklicna matura

Poklicna matura je državni izpit, ki ga dijak lahko opravlja v spomladanskem (junij), jesenskem (avgust) ali zimskem (februar) roku. Z opravljeno maturo kandidat pridobi izobrazbo pete stopnje. Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, in sicer:

 • slovenščina (pisno in ustno)
 • strokovni predmet (pisno in ustno)
 • izbirni predmet (pisno in ustno)
 • izdelek oz. storitev in zagovor

Strokovni predmeti po programih so:

 • navtika (plovbni tehnik),
 • ladijski stroji (ladijski strojni tehnik),
 • elektrotehnika (elektrotehnik) in
 • logistika (logistični tehnik).

Izbirni predmeti so:

 • matematika,
 • italijanščina in
 • angleščina.

Po uspešno zaključeni poklicni maturi lahko vsak opravlja še splošno maturo z opravljanjem 5. predmeta. Z opravljenim izpitom iz 5. predmeta imajo vsi, ki so opravili poklicno maturo, možnost vpisa v večino univerzitetnih študijskih programov, brez 5. predmeta pa le v visokošolske študijske programe .
Kot 5. predmet si vsak lahko izbere katerikoli predmet s splošne mature, ki ga ne opravlja na poklicni maturi in ki je pogoj za vpis v vsaj en dodiplomski univerzitetni študijski program. Pomembno je tudi, da si vsak izbere tisti predmet, ki je določen kot pogoj za vpis s poklicno maturo v študijski program, v katerega se želi vpisati. Informacije o zahtevanih predmetih za posamezni študijski program so na voljo v vsakoletnem razpisu za vpis v dodiplomske študijske programe.
Tajnik poklicne mature je Timothy Šuc ( timothy.suc@guest.arnes.si )