GEPŠ

Strokovni aktivi

Na Elektro in pomorski šoli delujejo naslednji strokovni aktivi:

1. AKTIV NAVTIKE: vodja Rok Sorta

2. AKTIV ELKTROTEHNIKE: vodja Robert Stegel

3. AKTIV SLOVENISTK: vodja Katja Pobega

4. AKTIV TUJIH JEZIKOV: vodja Kristina Ugrin Knap

5. AKTIV MATEMATIKE IN NARAVOSLOVJA: vodja Igor Cestnik

6. AKTIV ŠPORTNE VZGOJE: vodja Geraldina Gržinič

 

Aktivi delujejo po programu, ki ga člani in članice pripravijo na začetku šolskega leta, objavljen pa je v letnem delovnem načrtu šole.