GEPŠ

Projekt Creator

12. December 2017 -- katja

V četrtek, 30. novembra, in v petek, 1. decembra, je v Nemčiji potekal uvodni sestanek partnerjev v evropskem Erasmus+ projektu Creator, v katerem sodeluje tudi naša šola. Srečanje je potekalo v Nemčiji, na šolskem centru Werkstatt-Berufskolleg v kraju Unna pri Dortmundu.

Na uvodnem sestanku so se partnerji seznanili s sledečimi tematikami:

  • Predstavitev  partnerjev in sodelujočih organizacij
  • Organizacija in vodenje projekta
  • Program, cilji in časovnica projekta
  • Grafična podoba in spletna stran projekta
  • Finančna konstrukcija

V projekt so vključene štiri srednje tehnične šole različnih področji (elektrotehnike, podjetništva, gostinstva, ekonomije …), izobraževalni zavod in pet organizacij s področja usposabljanja in poučevanja podjetništva (univerza, inštituti, idr.) V projektu sodelujejo šole in organizacije iz Romunije, Nemčije, Hrvaške, Italije in Slovenije. Iz Slovenije prihajata partnerja GEPŠ Piran, NOE Elektro in pomorska šola Portorož in STEP inštitut iz Ljubljane.

Projekt traja od leta 2017 do leta 2019. Naša šola bo v sklopu projekta organizirala skupino učencev, ki bodo v sodelovanju z lokalnim podjetjem izpeljali projektno nalogo, pri tem pa sledili ciljem projekta.

Cilj projekta Creator je skozi projektno nalogo (v tem primeru bo šlo za realen izziv podjetja) dvigniti podjetniške kompetence dijakov srednjih tehničnih šol. Torej, da bi se dijaki poleg pridobivanja specifičnega tehničnega znanja preizkusili tudi v nekaterih podjetniških veščinah, kot na primer načrtovanje izdelkov ali storitev, razvoj zamisli od ideje do izvedbe, javnem nastopanju in pridobivanju samozavesti, priprave osnovnih konceptov poslovnih modelov ter drugo.